| บริการของเรา |


ระบบ Online Course

ระบบจัดการคอร์สเรียนออนไลน์

ระบบโปรแกรม iSMART LIVE

E-learning and Video Record Management System
ระบบโปรแกรมจัดการสื่อและบันทึกการสอนออนไลน์


| จุดเด่นของโปรแกรม |

Contact Us

  • Phone: +481-76-5496255
  • Fax: +926-78-4220721