คณิตศาสตร์ : ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและลอกการิทึม

0.0 ( ratings)   |  696   0

บทเรียนนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบาย

   ลอการิทึม (อังกฤษlogarithm) เป็นการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่เป็นฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันเลขชี้กำลัง ค่าลอการิทึมของจำนวนหนึ่งโดยกำหนดฐานไว้ให้ จะมีค่าเทียบเท่ากับ การเอาฐานมายกกำลังค่าลอการิทึม ซึ่งจะให้คำตอบเป็นจำนวนนั้น

รายการบทเรียน

มีทั้งหทด 3 บทเรียน     วิดีโอความยาว 1 ชม. 49 น.
1 ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและลอกการิทึม1 54 นาที 11 วินาที
2 ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและลอกการิทึม 2 55 นาที 34 วินาที
3 ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและลอกการิทึม 3 54 นาที 47 วินาที

แบบฝึกหัด

มีทั้งหทด 2 แบบฝึกหัด
MATH00021 10ข้อ เข้าทำแบบฝึกหัด
MATH00021 10ข้อ เข้าทำแบบฝึกหัด

Contact Us

  • Phone: 098-629-8787