ฟิสิกส์ : กฎของนิวตัน

0.0 ( ratings)   |  592   0

บทเรียนนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบาย

  นิวตันชื่อเต็มว่า เซอร์ ไอแซค นิวตัน(Sir Isaac Newton) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ นิวตันสงสัยว่า แรงอะไรทำให้แอปเปิลตกลงบนพื้นดินและตรึงดวงจันทร์ไว้กับโลก และสิ่งนี้เองที่นำไปสู่การค้นพบกฎที่สำคัญ 3 ข้อ ได้แก่

กฎข้อที่ 1 กฎของความเฉื่อย (Inertia) 

กฎข้อที่ 2 กฎของแรง (Force)

กฎข้อที่ 3 กฎของแรงปฏิกิริยา

รายการบทเรียน

มีทั้งหทด 2 บทเรียน     วิดีโอความยาว 58 น.
1 ฟิสิกส์ : นิวตัน 58 นาที 35 วินาที
2 ฟิสิกส์ : กฎของนิวตัน 57 นาที 32 วินาที

แบบฝึกหัด

มีทั้งหทด 2 แบบฝึกหัด
Physics00021 10ข้อ เข้าทำแบบฝึกหัด
Physics00021 10ข้อ เข้าทำแบบฝึกหัด

Contact Us

  • Phone: 098-629-8787